Google Docs ja viivaimen käyttö

Post date: Nov 15, 2010 4:24:46 PM

Google Docsin viivain on erinomainen työkalu tekstin asemointiin asiakirjan sivuilla. Seuraavaksi esittelyssä muutamia hyödyllisiä viivaimen ominaisuuksia.

Sisennykset

Kuva 1

Kuva 1

Viivaimessa on kahdenlaisia sinisiä merkkejä: sisennykset ja sarkaimet. 

Kaikissa kappaleissa on kolme eri sisennystä:

ensimmäisen rivin sisennys

vasen sisennys

  oikea sisennys.

Ensimmäisen rivin sisennyksen siirtäminen muuttaa kappaleen ensimmäisen rivin vasenta reunaa, kun taas vasen sisennys muuttaa kaikkien seuraavien rivien reunusta. Jos siirrät vasenta sisennystä viivainta pitkin, ensimmäisen rivin sisennys seuraa perässä. Oikea sisennys määrittää kuinka pitkälle asiakirjan sivun oikeaa reunaa kappaleen teksti ylettyy.

Sarkaimet

 

Joissakin tilanteissa sisennykset eivät riitä tarkoituksenmukaiseen tekstin asetteluun asiakirjan sivulla.  Tällaisessa tilanteessa sarkaimet ovat erittäin hyödyllisiä.

Kuva 2

Kuva 2

Sarkainten avulla tekstiä on mahdollista linjata suhteessa johonkin tiettyyn pisteeseen viivaimella. 

Vasen sarkain asettaa valitun tekstin vasemman reunan.

Oikea sarkain asettaa valitun tekstin oikean reunan.

Keskisarkain linjaa valitun tekstin keskiosan.

Kuva 3

Kuva 3

Voit lisätä sarkaimia klikkaamalla valitsemaasi kohtaan viivaimella ja valitsemalla ilmestyvästä valikosta haluamasi sarkaimen.

Teksti linjataan sarkainten mukaisesti painamalla näppäimistön sarkainnäppäintä (Tab) halutussa kohdassa tekstiä. Asiakirjaan on mahdollista lisätä useampia sarkaimia klikkaamalla halutusta kohdasta viivainta ja valitsemalla avautuvasta pudotusvalikosta sopiva sarkain.

Sarkaimia voi liikutella haluttuihin kohtiin vetämällä niitä viivainta pitkin. Sarkaimia voi poistaa vetämällä ne ulos viivaimen alueelta.

Marginaalit

Sisennykset ja sarkaimet ovat erinomaisia työkaluja yksittäisten kappaleiden muokkaamiseen, mutta koko asiakirjan muokkaamiseen ne eivät riitä. Koko asiakirjan muokkaaminen kerralla onnistuu kuitenkin marginaalien avulla.

Asiakirjan vasenta ja oikeaa marginaalia voi muokata vetämällä viivaimen reunojen harmaata aluetta haluttuun kohtaan.

Vasenta ja oikeaa, sekä ylä- ja alamarginaalia, on mahdollista muuttaa myös sivun asetuksista.

 

Kuva 4

Kuva 4

Napsauta Tiedosto ja Sivun asetukset…

Kuva 5

Kuva 5

Aukeavasta ikkunasta voit valita marginaalien koon lisäksi myös paperikoon ja sivun suunnan ja värin. Klikkaa lopuksi "OK".

Lähde: http://googledocs.blogspot.com/2010/11/tips-tricks-our-favorite-shade-of-beige.html