Mikä tekee Google-sovelluksista turvallisen?

Vastaus:

Googlella on käytössään yksi maailman laajimmista hajautetuista tietokeskusverkoista, ja se pyrkii kaikin tavoin turvaamaan palvelinten sisältämät tiedot ja aineettoman omaisuuden. Laitteistoja suojataan kellon ympäri ja ympäristön turvallisuudesta vastaa erikoistunut turvallisuustiimi. Tietoja suojaavat hallintalaitteet, prosessit ja käytännöt ovat läpäisseet SAS 70 Type II -auditoinnin. Tietoturvakäytännöt koostuvat kolmesta tärkeästä osatekijästä:

 

Ihmiset:

Googlen palveluksessa on kokopäiväinen tietoturvatiimi, joka koostuu johtavista tieto-, sovellus- ja verkkosuojauksen asiantuntijoista. Tiimi vastaa yrityksen uloimmista puolustusjärjestelmistä, tietoturvan tarkastusprosesseista ja muokatusta tietoturvainfrastruktuurista sekä Googlen tietoturvakäytäntöjen ja -standardien kehittämisestä, dokumentoinnista ja käyttöönotosta.

Prosessi:

Turvallisuuden varmistaminen on Googlelle ominaista. Jokainen sovellus luodaan alusta alkaen turvallisuutta silmälläpitäen. Google-sovellukset käyvät läpi useita turvallisuustarkastuksia osana Secure Code -suunnitteluprosessia. Sovellusten suunnitteluympäristön käyttö on tarkkaan rajoitettu ja valvottu, jotta se olisi mahdollisimman turvallinen. Lisävarmuutta tuovat säännölliset ulkoiset turvallisuusauditoinnit.

Tekniikka: 

Google-sovellusten tiedot on jaettu ja salattu eri palvelimille ja levyille, joten ihmisten ei ole mahdollista tulkita niitä. Tiedot on kopioitu eri tietokeskuksiin varmennuksen ja jatkuvan käytettävyyden mahdollistamiseksi. Väärinkäytön riskin vähentämiseksi kukin Googlen palvelin on räätälöity käyttötarkoitukseensa ja sisältää vain tarvittavat ohjelmistokomponentit. Lisäksi homogeeninen palvelinarkkitehtuuri mahdollistaa tarvittaessa nopeat päivitykset ja määritysten muutokset koko verkkoon.

Lisätietoa:

Kuinka hyvässä suojassa yrityksesi arkaluonteiset tiedot ovat? (Iinkki)

Built with security and reliability in mind (linkki)

Google-sovellusten tietoturva "Security White Paper" (linkki / PDF)